O autoru

Fotografija autora

A. A. Jahontov

Aleksandr Aleksandrovič Jahontov (Moskva, 8. decem-
bar 1879 — Moskva, 17. novembar 1973) bio je sovjetski entomolog, učitelj, profesor u oblasti prirodnih nauka. Autor je prvog udžbenika iz zoologije za sovjetske škole i dopisni član Akademije pedagoških nauka RSFSR (1946). Takođe je autor brojnih udžbenika, nastavnih sredstava, naučno-popularnih knjiga u kojima je pokazao vrednost metoda istraživanja i ulogu ogleda u nastavi prirodnih nauka.