Mara

Biografija jedinog stanovnika usamljenog kabineta naučnika u Ulici stari golubarnik, pisca naučnih rasprava, slavnog novinara, poslanika Konventa, neustrašivog vođe revolucije…

Brzi pregled

Mletačka republika – istorija Venecije

Pred čitaocem se nalazi knjiga posvećena fenomenu jednog neobičnog grada, koji se od ribarskog naselja na peščanim sprudovima uzdigao do kolonijalne imperije, čije su flote suvereno krstarile Mediteranom i gospodarile mnogim njegovim lukama i obalama. Reč je, naravno, o Veneciji ili Mletačkoj republici. Autor ove studije je ugledni francuski istoričar Šarl Dil (1859‒1944), profesor univerziteta i osnivač katedre za istoriju Vizantije na Sorboni. Suptilne i istovremeno čvrste niti vezivale su Veneciju za Carstvo Romeja, te stoga ne treba da čudi datost da se pisanja istorije Mletaka poduhvatio jedan vizantolog. Premda je ova knjiga davno napisana, njena pojava u prevodu na srpski jezik je veoma dragocena.

Brzi pregled

Molijer

Bez obzira na snažnu narodnu struju u njegovom stvaralaštvu, Molijer je tvorac klasične komedije, koja u osnovi odgovara načelima njegove racionalističke estetike. Ona je pod njegovim perom dobila izvanredan završni oblik i imala je ogroman uticaj na razvoj klasične komedije u svim evropskim zemljama. Pod njegovim uticajem razvijala se ne samo čitava francuska komedija XVII veka od Renjara i Lesaža do Bomaršea i Fabra d’Eglantina, nego i engleska (Uičerli, Kongriv, Goldsmit, Šeridan), italijanska
(Goldoni, njegovi prethodnici i sledbenici), španska (Moratin), nemačka (Lesing), danska (Goldberg), poljska
(Zablocki, Fredro), azerbejdžanska (Ahundov) i komedija
drugih zemalja.

Njegov vatreni poštovalac bio je, na primer, Gete, koji je
pisao komedije samo u početku svoje delatnosti. U svojim
Razgovorima sa Geteom Ekerman kaže da je Gete više
puta izrazio divljenje prema dubokoj čovečnosti, istinitosti
i čistoti Molijerove umetnosti. Po Geteovim rečima,
„Molijer se uzdigao iznad naravi svog vremena, dok su se
naši Ifland i Kocebu pokoravali naravima svoga vremena
i ostajali ograničeni i okovani tim naravima. Molijer je
popravljao ljude prikazujući ih istinito”. Pored ovoga, Gete
je nalazio kod Molijera „savršeno poznavanje scene”, a
takođe i retku finoću i besprekoran takt.

Brzi pregled

Mračni princ

U Mračnom princu , Gemel nas vodi u svet magije i likova grčkih legendi. Ponovo se susrećemo sa Parmenionom, Filipom Makedonskim, Diri i Atalom, ali Tu su i Aleksandar Makedonski, Decak Aristotel, kentaur Hiron, Gorgon, minotaur Bront i drugi junaci Koji čitaoce vode na putovanje kroz istoriju i mitove Anticke Grčke. Gemel, pored priče o večitoj borbi dobra i zla, Nudi sam priču o ljubavi Prema voljenoj osobi, detetu, domovini i vrednostima Koje are an razlog postojanja coveka. Samo Parmenion, vođen savetima proročice Diri – Svoje Izgubljene ljubavi iz proslosti, moze da spase od demonskog kralja Aleksandra.

Brzi pregled

Napoleonov rečnik – sve što ste želeli da saznate o Napoleonu

Napoleon – večita enigma, čiji će nam lik približava Snežana Ranković u odličnoj knjizi „Napoleonov rečnik“; zanimljivo, pikantno, pametno i strpljivo – kako to već čini u poglavljima „Melanholik“, „Otrov“ i „San“ iz kojih su pozajmljeni i parafrazirni uvodni delovi ovog teksta. Knjigu o Napoleonu, ona će napisati u formi rečnika, pojmovnika, svejedno. Na dve stotine strana sa podnaslovom „Sve što niste znali o Napoleonu“ složiće sedamdesetak pojmova vezanih za Bonapartu i predstaviti nam svog junaka toliko uverljivo da će nam se učiniti kako i sami sedimo na drugoj strani školskog dvorišta i odatle gledamo Korzikanca, uvek samog među ljudima. Svakako zainteresovana za istoriju privatnog života, Snežana Ranković će razbiti suvoparnost povesti, ubacujući među pojmove koji su vezani za bitke i slično, sjajna poglavlja, sve odreda sa Napoleonom u glavnoj ulozi.

Brzi pregled

Napoleonova gardijska konjica

Ova knjiga istražuje neke od najslikovitijih i najmaštovitijih uniformi koje poznaje vojna istorija – uniforme Napoleonove gardijske konjice. Detaljan tekst pokriva jedinice kao što su konjički grenadiri (Grenadiers ? Cheval); caričini dragoni; konjički lovci (Chasseurs ? Cheval); Mameluci; počasna garda (Gardes d’Honneur); poljski kopljanici; holandski kopljanici; nemački kopljanici i litvanski Tatari. Mnoštvo ilustracija dopunjuje tekst, uključujući osam strana sa ilustracijama Angusa MekBrajda, koje nam daju izuzetno detaljne rekonstrukcije ovih jedinstvenih uniformi.

Brzi pregled

Nepobedivi Konstantin

Odlično upućen u vojnu istoriju Rimskog carstva i oslonjen na raspoložive izvore i relevantnu literaturu, pisac knjige je podrobno prikazao Konstantinove pobede u građanskim ratovima, ali i pohode protiv raznih varvarskih plemena smeštenih tik uz severne granice Rimskog carstva. Bili su to ratni podvizi koji Konstantina Velikog svrstavaju rame uz rame s najvećim vojskovođama antičkog sveta – Aleksandrom Velikim, Hanibalom, Pirom, Cezarom. Autor nije upao u zamku da ga nekritično veliča mada, mora se priznati, ako neko dobije tolike bitke, a ne izgubi nijednu, nije lako ni izbeći opravdane hvalospeve. Ocene o Konstantinovoj hrabrosti, prisebnosti i nesvakidašnjem vojničkom umeću trezvene su i uravnotežene. Ishod takvog pregnuća je knjiga koja će za većinu čitalaca, čak i onih koji pomalo samouvereno smatraju da o Konstantinu Velikom znaju gotovo sve, biti potpuno nova i nepoznata.

Brzi pregled

Nikolo Makijaveli

Makijaveli je rođen u Firenci, kao drugi sin Bernarda di Nikola Makijavelija, advokata (na dobrom glasu) i Bartolomee di Stefano

Brzi pregled

Od Klepsidre do atomskog sata

Oslobođenjo teorijskih stega, koncepata fizičkog i istorijskog vremena, delo Od klepsidre do atomskog sata na naizgled jednostavan i čitaocu prijemčiv način prikazuje kako se menjao život običnog čoveka iz epohe u epohu, iz veka u vek, iz godine u godinu stešnjavan meračima vremena. Da li smo postali robovi časovnika? Helga Pol to izričito ne tvrdi. Međutim, za nešto više od pet milenijuma, koliko se meri vreme, dužina senke Egipćanke Berenike ipak je ostavljala više prostora od štoperice iznad glave radnika u fabrici autobobila u Detroitu.

Brzi pregled

Ognjište koje se ne gasi

Monografska studija dr Eme Miljković „Ognjište koje se ne gasi, srpska porodica u prvom veku osmanske vladavine“ posvećena je rekonstruisanju, na osnovu svih raspoloživih istorijskih izvora i posrednih saznanja, porodičnog života srpskog naroda u periodu koji je usledio odmah nakon pada pod osmansku vlast, tj. u drugoj polovini XV i prvoj polovini XVI veka.

Brzi pregled

Ostrvo mrtvih kraljeva

Autor je je jedan od najboljih čeških pisaca a popularnost u svetu je stekao, pre svega, ljubavnom prozom i pričama koje prikazuju svakodnevni život u totalitarnom sistemu. U ovoj zbirci sakupio je priče potpuno drugačijeg sadržaja. Sam Klima ove pripovetke naziva “mali horori”, tvrdeći da oni nisu sa tradicionalnim elementima horora (vampiri, strašni zamci i slično), već su više metafizički i “hvataju” trenutke ljudskih strahova. Njegovi junaci ulaze u situacije koje smatraju normalnim, ali se onda naglo desi nešto neočekivano, neobjašnjivo i čudno. I, umesto odgovora na pitanja koja postavljaju sebi, stižu im odgovori na potpuno druga pitanja. Ova knjiga donosi ne samo napeto čitanje već i nezaboravni užitak.

Brzi pregled

Parmenion – Lav Makedonski

Istorija je skoro zaboravila Parmeniona. Niko ne zna da li je on bio kralj Pelagonaca, makedonski avanturista ili tesalski najamnik. Gemelovog Parmeniona pratimo kao ratnika, stratega, generala-najamnika u službi Tebanaca i Makedonaca pod Filipom I Aleksandrom Makedonskim, ali i kao osobu čiju sudbinu prate snažne emocije, mladalačke strasti, kobna zaljubljenost… Sa bitkama i strategijama Gemel slika Parmenionovu zaljubljenost u nedostupnu devojku koju mu Mračne sile oduzimaju u mladosti i koju on nastavlja da traži u drugim ženama celoga života.

Brzi pregled

Partizanke kao građanke

Knjiga Ivane Pantelić zanimljiv je doprinos savremenoj istoriji Srbije i bivše Jugoslavije. U svom istraživanju autorka obrađuje pitanje društvene emancipacije učesnica Narodnooslobodilačkog pokreta, partizanki i političkih aktivistkinja u socijalističkoj Jugoslaviji, nastaloj delimično i njihovim angažmanom u oslobodilačkom, revolucionarnom i građanskom ratu između 1941. i 1945. godine. Težište je na idejama, aktivnostima i problemima istaknutih predstavnica predratnog levičarskog ženskog pokreta, odnosno pokreta otpora, koje su posle 1944/45. godine vršile određeni politički i društveni uticaj u Antifašističkom frontu žena Jugoslavije, ali bile i na odgovornim funkcijama u partijskoj i državnoj hijerarhiji.

Brzi pregled

Perikle

Govorilli su da „grmi i seva“ kada on govori, ili da „nosi na jeziku strašnu munju“.

Po Tukididu glavni razlog njegovog uspeha nije bila govornička veština, već ugled koji je stekao svojim skromnim načinom života, kao i nepotkupljivošću i da, bez obzira na moć koju je imao, „svoju imovinu, koju mu je otac ostavio, nije uvećao ni za jednu drahmu.“

Svu snagu i ugled usmerio je na to da Atinu učini vodećom državom helenskog sveta. U to ime potpuno se predavao državničkimm poslovima, odbijao pozive na zabave i živeo je skromno, sa sredstvima neophodnim za život porodice.

Atinjani su ga uvažavali jer im je omogućio udoban život i uticaj i slavu u helenskom svetu uvećao.

Brzi pregled

Portreti vizantijskih intelektualaca

Ljudi od pera – viri literati – u XIV veku, kao i u svim drugim periodima istorije Vizantije, bili su neznatna grupa stanovništva. Ipak, bez obzira na svoju malobrojnost, oni su bili prilično kompaktna grupa koja je ispunjavala svoju socijalnu misiju: nositi buktinju obrazovanja, biti glasnogovornik službene ideologije i istovremeno onaj koji izražava sumnju, prikriveni opozicionar. Kultura epohe i njena duhovna klima vezane su za intelektualnu delatnost te grupe.

Brzi pregled

Pouka za Merikarea

Ova vrsna knjiga predstavlja sintetičku i kritičku studiju „Pouka za Merikarea“. Nakon dugog niza godina proučavanja danas se ove pouke definišu kao puočna, didaktička dela koja su bila napisana kao svojevrsne kraljevske instrukcije za naslednike. Izvornik je verovatno nastao tokom epohe prvog međuperioda (oko 2160 – 2025. god pre n.e.). U njoj se stari neimenovani kralj obraća svom nasledniku i sinu Merikareu. Stari faraon je verovatno Heti Uanhkare, jedan od slabih vladara X dinastije iz Herakleopola (XXI vek pre n.e.). Neki stručnjaci pretpostavljaju da Heti nije autor ovog teksta nego da je on nastao tokom vladavine Merikarea kako bi on opravdao svoju vlast ili da je tekst nastao u vreme srednjeg carstva. Najvažniji delovi teksta posvećeni su tezi kako kralj mora prepoznati nezadovoljnike i zaverenike, te kako bi morao da se vlada prema buntovnicima i drugim podanicima.

A sada nekoliko reči o samoj knjizi. U uvodnom tekstu „O pouci“ autorka obrazlaže i analizira dosadašnja istraživanja i prevode „Pouka za Merikarea“ opskrbivši tekst vrlo iscrpnim komentarima i napomenama u kojima su navedene dosadašnje referentne studije i prevodi pomenutog dela. U nastavku, u pod poglavlju „Istorijski Merikare“ autorka prikazuje istorijsku pozadinu nastanka Pouke i donosi istorijsku rekonstrukciju prvog međuperioda i ranog srednjeg carstva. Stručno i sa velikim kompetencijama u tekstu su analizirana dosadašnja saznanja o herakleopolskim kraljevima i njihovoj vladavini. U poslednjoj celini uvodne studije autorka donosi pregled dosadašnjih saznanja o vladavini Hetija Uankhkarea i njegova sina Merikarea. U završnom delu pregleda iznete su važne opservacije o samoj Pouci i njenoj važnosti za sagledavanje prošlosti pomenutog perioda. Iako neki stručnjaci smatraju da je delo nastalo tokom perioda XII dinastije, autorica pravilno smatra da je jezgro teksta moralo biti uobličeno upravo u vreme  Hetija Uanhkarea.

Cetralni segment knjige je sam prevod „Pouke sa Merikarea“. Prevod je utemeljen na osnovu teksta sačuvanog na papirusu Ermitraž 1116A koji se danas čuva u zbbirci istoimenog muzeja. Kao svetski poznati egiptolog Danijela Stefanović je vrsno pripremila prevod ovog izvornika. Prevod sadrži hijeroglifski tekst, njegovu transliteraciju i prevod na srpski jezik. Ovo delo na celovit i sveobuhvatan način obrađuje odabranu problematiku te precizno, sledeći postualte egiptološke struke, prevodi staroegipatski izvornik. Popis bibliografskih odrednica na kraju knjige sadrži spisak najvažnijih dosadašnjih studija i prevoda izvornika.

Na prostoru bivše Jugoslavije do sada nije objavljen prevod sa originala Pouke za Merikarea, niti drugih staroegipatskih tekstova, što ovo delo čini još vrednijim. Budući da ova studija i prevod sadrže izvorne rezultate autorkinog rada on predstavlja dragocen doprinos egiptologiji na prostoru Srbije i zemalja jugoistočne Europe.

Brzi pregled

Povorka čudesa

Knjiga je sačinjena od dve teško pomirljive celine: prva, „Kutija za dragocenosti“, je brevijar o Mediteranu, njegovoj tradiciji i istoriji, minimalistička istorija jednog podneblja i svega egzotičnog i ekscentričnog u njemu, svega što ga romantizuje i mistifikuje. Druga celina, „Povorka čudesa“, govori o katarzama svakodnevnog i trivijalnog: tragom primera od kafea sa imenom Kafke do toalet papira marke „hepi end/ srećan kraj“ autor prati priručno banalizovanje tradicije i istorije koje rezultira neočekivanim otkrovenjima.

Brzi pregled

Ptice

Na Zemlji ima mesta koja čovek nije naselio. Postoje ogromne šume u kojima žive samo životinje i ptice. Ogromne pustinje su beživotne i bezvodne. Ali čovek osvaja nove prostore. Ostaje sve manje mesta na koja se nije proširio i na kojima se ne vidi njegov uticaj. Čovek menja Zemljino lice i prirodne uslove. Kako se prema aktivnosti čoveka odnose ptice?

Čovek seče šume, krči panjeve, razorava zemlju, seje žito. Zato ptice koje mogu da žive samo u šumi, napuštaju staništa i sele se onamo gde im pruža utočište i hranu još nedirnuta šuma. Od čoveka odlaze u šumsku tišinu tetrebi, leštarke, sojke, carski orlovi, neki rodovi kosova i druge ptice.

Umesto njih odmah se javljaju novi vlasnici vazduha. Doleću sive jarebice, doseljava se ćubasta ševa, počinju kričati svoje „puć-purić” prepelice, a da i ne govorimo o vrapcima, lastama, bregunicama, čavkama i vranama, koje se brzo odomaće na mestima novih ljudskih naselja.

Brzi pregled

Puškin

 

Roman opisuje život i osećanja, misli i raspoloženja velikog pesnika. Bogato opremljen stihovima Puškina i biografskim podacima, anegdotama iz pesnikovog života kao i zapisima i svedočenjima savremenika o ličnosti velikog melanholika istovremeno je i sveobuhvatna slika epohe krajem XVII i početkom XVIII veka u Petrogradu, Moskvi i unutrašnjosti Rusije.

Brzi pregled