ASPASIJA

https://issuu.com/bojanacebic/docs/aspasija-izvod   Kroz zanimljivu priču o gradnji Partenona, prvom izvođenju Eneide ili nastanku kipa Atine Palade, autor u romanu daje

Brzi pregled

DEMOSTEN

 Vrednost Demostenovih beseda, osim savršenstva njihove forme i tehnike, zasniva se još naročito i na njihovom visokom moralnom duhu, na

Brzi pregled