Pogledaj izvod

ISTORIJA RUSIJE 2.

Rusija je predstavljala stalešku monarhiju čije je uređenje i način delovanja  veoma slikovito opisan u monografiji. U nauci ova završna tačka monografije dobila je priznanje kao trenutak vrhunca samostalne i autentične ruske civilizacije i države.

ISBN 978-86-80912-33-2

SKU: 2400 Biblioteka:

Carska Rusija (XVII – početak XX v.)

Autori se oslanjaju na bogate tradicije ruske istoriografije od S. M. Solovjeva i V.O. Ključevskog do — naših dana. Težili su da što plastičnije i objektivnije sagledaju osnovne faze razvoja ruske države, da prikažu njen razvoj u kontekstu svetske istorije uz sagledavanje objektivnih i subjektivnih faktora koji su uticali na njenu prošlost.
Autori se nisu zadržali na sagledavanju osnovnih pravaca razvoja ruske spoljne politike, već su sagledavali i druge strane života ruskog društva i transformaciju niza bitnih institucija ruske civilizacije.
Osim direktne naracije, čitalac dobija mogućnost da sagleda istoriju Rusije kroz više biografija najbitnijih učesnika događaja i kroz delove dokumenata najbitnijih za posmatrano pitanje . Ukoliko u ruskoj istoriji postoji više ocena pojedinog događaja, autori nisu insistirali na jednom mišljenju, već su iznosili na čitalački sud nekoliko oprečnih stavova više istoričara.

Komentari

Nema komentara još uvek.

Ostavite komentar za “ISTORIJA RUSIJE 2.”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *