Tag Archives:

U jutro 4. novembra…

Blokirana vrata s pečatima drevnih čuvara Doline kraljeva.Iza njih ležalo je arheološko otkriće stoleća. Karnarvon i Karter su gledali Dolinu kraljeva koja se pružala pred njihovim očima. Desetine drugih su već tu iskopavale, ali niko od prethodnika nije ostavio precizne crteže pa čak ni okvirne mape koje bi mogle da budu pokazatelji za buduća istraživanja. Ogromne gomile šuta ležale…
Read more