error

Rođena 30. marta 1967. godine u Beogradu. Diplomirala 1989. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, Grupa za orijentalnu filologiju. Postdiplomske studije na grupi za turski jezik završila marta 1993. godine, odbranom magistarskog rada Osobenosti turskog jezika kanuna i deftera za smederevsku i susedne oblasti u XV veku. U Istorijskom institutu, u Sekciji za istoriju srpskog naroda pod tuđinskim vlašću od 15-18. veka, zaposlena od 1. novembra 1990. godine, gde se bavi proučavanjem istorije srpskog naroda pod turskom vlašću u drugoj polovini 15. i prvoj polovini 16. veka. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2002. sa tezom Smederevski sandžak u drugoj polovini 15. i prvoj polovini 16. veka. Zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Nišu kao redovni profesor za predmet Nacionalna istorija 16-18. vek. Učestvovala je na brojnim naučnim skupovima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu.Član Odbora za proučavanje stanovništva SANU. Član redakcija više stručnih i naučnih publikacija u zemlji i inostranstvu. Član Međunarodne komisije za istorijsku demografiju. Takođe, angažovana je kao recenzent više naučno-stručnih časopisa u zemlji.
Oblast istraživanja: osmanistika; istorija srpskog naroda pod osmanskom vlašću u drugoj polovini 15. i prvoj polovini 16. veka.

Prikazan jedan rezultat

  • Popust!

    Ognjište koje se ne gasi

    1,100 рсд Pročitaj još