error

Vojislav Jelić rođen 1952. godine, Kremna, Prnjavor, Republika Srpska, BIH. Redovni je profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, upravnik odeljenja za klasične nauke. Predaje istoriju helenske književnosti i antičku i srpsku retoriku. Predaje i na Bogoslovskom i Učiteljskom fakultetu, a profesor je klasičnih jezika i na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova i veliki broj knjiga. Novije su: Sterija i Tvintilijan (Matica srpska), Astorijeva progimnazma (Matica srpska, SANU),Antička i srpska retorika (Čigoja štampa), Tragovi retorike(Pravoslavni bogoslovski fakultet, Institut za teološka istraživanja) itd.

Prikazan jedan rezultat

  • Popust!

    Živeti u srednjem veku

    1,100 рсд Dodaj u korpu