Vlastelinstva i ekonomija manastira srednjovekovne Srbije

1,650 рсд

У својим истраживањима М. Копривица је поклонила пажњу свим доступним и познатим изворима, као и релевантној, обимној литератури. Својим истраживањима она је дала нов допринос познавању једног важног сегмента историје цркве, али и целокупног српског средњовековног друштва. Манастирска властелинства су представљала значајан сегмент  привреде и друштва у српском средњем веку. То се посебно односи на краљевске манастире, задужбине владара, који су уједно били и међу најкрупнијим феудалним господарима,  са властелинствима од по 50 – 60 села и разним другим приходима. Тек после ове монографије могуће је у целини сагледати улогу манастира у српском средњовековном друштву.

Kupi sada Pročitaj još