Polihistor čine one naučne monofrafije koje svojom tematikom mogu biti zanimljive i za širu čitalačku publiku.