Uslovi kupovine

Molimo da se upoznate sa sa uslovima pre nego što obavite porudžbinu.

Registracijom i korišcenjem sajta www.evoluta.rs smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa navedenim Uslovima korišćenja, Obavezom zaštite podataka, privatnosti i sigurnosti i da ih prihvatate.

Evoluta zadržava pravo da u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukine ili izmeni bilo koji od navedenih Uslova.

U slučaju da dođe do promene Uslova korišcenja ili obaveze zaštite podataka, a korisnik nastavi da koristi naš sajt, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i zaštite podataka u izmenjenom obliku kao i sve druge izmene.

Obaveza i dužnost korisnika je da koristi sajt i podatke koje on sadrži u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i sa opštim etičkim načelima.

Sva izdanja koja se nalaze na sajtu www.evoluta.rs su vlasništvo izdavačke kuće Evoluta pa su kao takva zaštićena zakonom, odnosno koriste se u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima.

Evoluta je nosilac autorskih prava na celokupnog sadržaja sajta. Protivzakonita je bilo kakva distribucija, prenos, povezivanje, objavljivanje bez pismenog odobrenja izdavačke kuće Evoluta.

 • Svako kršenje navedene zabrane može dovesti do povrede autorskih ili nekog drugog prava, a samim tim i do pokretanja parničnog i krivičnog sudskog postupka.
 • Korisnik ne sme da menja, objavljuje, prenosi, ucestvuje u prenosu ili prodaji ili na bilo koji drugi način iskorišćava bilo koji sadržaj sa sajta www.evoluta.rs u celosti ili delimično.
 • Nije dozvoljeno kopiranje, objavljivanje, prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala, a sve u skladu sa čl. 215, 216 i 217 Zakona o autorskim i srodnim pravima kao i shodno čl.199 Krivičnog zakonika. Korisnici imaju pravo pristupa, pregleda ili reprodukcije sadržaja sajta www.evoluta.rs samo za ličnu upotrebu.
 • Svaka neovlašćena distribucija, prenos delova knjiga koje omogućavamo svojim čitaocima na sajtu ne sme se drugačije koristiti.
 • Deljenje putem interneta, preštampavanje i sl. takođe podleže zakonu o autorskim i srodnim pravima i kažnjivo je.

Evoluta IK zadržava pravo uklanjanja bilo kog materijala za koji, prema diskrecionom pravu i sopstvenoj oceni, utvrdi da nije u skladu sa postavljenim uslovima, ukidanja lozinki ili korisničkih naloga i otkazivanja narudžbenice ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja.

Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu korišćenjem sajta www.evoluta.rs nadležan je sud shodno odredbama Zakona o parničnom postupku i Zakonika o krivičnom postupku.

Na sajtu možete slobodno detaljno pregledati ponudu kao registrovan posetilac i ostavljati komentare, bez obaveze da nešto kupite. Stranice našeg sajta možete koristiti informativno.

Zabranjeno je:

 1. objavljivanje materijala kojim se vrši kleveta, povreda prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, ili na bilo koji način podstiče na krivično ili protivzakonito delo.
 2. lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka.
 3. korišćenje sajta u propagandne svrhe i radi preprodaje robe.
 4. postavljanje virusa i svih komjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti sajt ili prateću opremu.
Reklamacije i povrat
 • Reklamacije

Kupac ima pravo reklamacije u slučaju: isporuke robe koja nije naručena, isporuke robe u količinama koje nisu naručene i koje ne odgovaraju specifikaciji narudžbine isporuke robe koja ima materijalne nedostatke (oštećena) ili je proizvod nekompletan, ako je na proizvodu vidljivo da greška nije nastala neispravnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji ili pakovanju

 • Prijavljivanje reklamacije:

Kupac je dužan da obavesti Evoluta IK telefonom ili pisanim putem na elektronsku adresu evoluta ik – evoluta@www.evoluta.rs u roku od 5 dana od prijema pošiljke.

O ishodu postupka i predlogu njegovog rešavanja Evoluta Ik će odmah obavesti kupca, pismenim ili usmenim putem. U slučaju da žalba kupca bude uvažena kupac je dužan da vrati predmetnu robu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obaveštenja da je žalba uvažena.

Prilikom povraćaja kupljenih proizvoda neophodno je vratiti ih u ispravnom i nekorišćenom stanju, sa računom i svom pratećom dokumentacijom.

U slučaju kada nije u mogućnosti da artikal za koji prihvata reklamaciju zamene odgovarajućim, drugim primerkom, Evoluta IK se obavezuje da povrati sredstava Kupcu.

Za detaljnije informacije pozovite nas na broj telefona 011-2621204 svakim radnim danom od 9 do 17 h ili pošaljete email na adresu evoluta@www.evoluta.rs

Izjava o privatnosti i sigurnosti
 1. Intelektualna svojina

Sadržaji i izdanja prikazana na ovom sajtu su vlasništvo Evoluta IK i ne mogu se koristiti bez saglasnosti. Ukoliko sadržaj koji se nalazi na internet stranici www.evoluta.rs smatrate svojim vlasništvom, a da je korišćenje zloupotreba, molimo Vas da nas obavestite.

 1. Zaštita ličnih podataka

Vaši lični podaci, koje dobrovoljno dajete kada se odlučite za kupovinu, čuvaju se u bazi kupaca. Sakupljamo i koristimo ih isključivo radi obrade porudžbina, slanja štampanih izdanja, odobrenja za pristup i preuzimanje elektronskih sadržaja i za unapređenje odnosa sa kupcima.

Kupac je saglasan da mu se Evoluta može obraćati pismenim putem, telefonski ili elektronskom poštom, te mu na kućnu i email adresu dostavljati materijal kojim će ga obaveštavati o pogodnostima i novostima u svojoj ponudi.

Garantujemo Vam da Vaša email adresa i ostali podaci neće biti dostupni trećim pravnim i fizičkim licima bez Vašeg pristanka.

Registracijom/otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.evoluta.rs smatra se da je korisnik ponuđene uslove o poverljivosti podataka i uslove korišćenja u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.

Kako bi obezbedili što viši nivo sigurnosti, prilikom registracije/kreiranja korisničkog naloga potrebno je da odaberete lozinku koju morate zadržati samo za sebe i koju nećete deliti sa drugim osobama.

Korišcenjem sajta www.evoluta.rs, odgovorni ste za poverljivost svog naloga i lozinke koju ste odabrali prilikom registracije na sajt.

Odgovorni ste (materijalno i pravno) za sve aktivnosti koje se dogode putem vašeg naloga i sa Vašom lozinkom, za sva dela i narudžbine koje su učinjene pod Vašom lozinkom.

Ako znate ili sumnjate da još neko iskoristio bespravno vašu lozinku, dužni ste da nas obavestite o tome.

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja u mogućnost postojanja sigurnosnih propusta, nedopuštenog korišćenja usluga ili kršenja uslova i pravila poslovanja, zadržavamo pravo da zatražimo da promenite lozinku ili da trenutno ukinemo vaš korisnički nalog bez prethodne najave.

Vaše kontakt informacije (ime, prezime, poštanska i email adresa, broj telefona)

Informacije za naplatu i isporuku (adresa za isporuku)

Informacije ličnog izbora (lista željenih proizvoda, komentari o ponuđenim proizvodima…)

Podatke koje ste naveli prilikom registracije evoluta.rs će koristiti radi kupoprodaje proizvoda, u procesu naručivanja radi provere ispravnosti narudžbine, obavljanja i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih dostaviti trećim licima ili ih koristiti u druge svrhe, niti će se zloupotrebljavati.

Prikupljene informacije se koriste u sledecim slučajevima:

 • popunjavanje formi u zahtevima za informacijama
 • organizacija i administracija članskog kluba
 • obezbeđivanje i pružanje korisničkih servisa
 • organizacija i administracija nagradnih igara, poklona, anketa i istraživanja
 • ponuda novih proizvoda i servisa
 • poboljšanje rada naše web stranice, marketinških aktivnosti, servisa i ponude
 • sprovođenje istraživanja i analiza
 • slanje informacija u reklamne svrhe
 • obavljanje drugih poslovnih aktivnosti

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.) evoluta.rs ima pravo da koristi isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

Na sajtu i u svim obaveštenjima koja ćemo vam slati omogućen je izbor na koji način će se podaci koristiti i kao i prestanka marketinških aktivnosti i primanja obaveštenja. I to uključujući mogućnost odluke da li kupci žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. U svakom trenutku postoji opcija ne prihvatanja predstojećih obaveštenja.

Korisnik je u mogucnosti da pretražuje sajt, ali ne mora da kreira korisnički nalog ili da napravi porudžbinu.