error

Žene antike su dobar uzor za rušenje predrasuda o mizoginom antičkom društvu.  Ciljevi biblioteke FeminAntika usmereni su na sagledavanje prećutane istorije žena.  Izbor tema su uzori u antici, njihove uloge u društvu. U isti mah i upoznavanje sa onima koje su nepoznate van uskostručne akademske sredine.

Showing all 3 results