error

Đorđe S. Kostić (Sombor, 1947). Diplomirao je na Katedri za jugoslovenske književnosti i opštu književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1977. Magistrirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu 1981. a 1986. doktorirao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Od 1980. zaposlen u Balkanološkom institutu SANU, danas u zvanju naučnog savetnika. Od 1983. stipendista Fondacije Aleksander fon Humbolt (Alexander von Humboldt-Stiftung), SR Nemačka. Kao stipendista pomenute Fondacije boravio u Minhenu, Bonu, Berlinu, Jeni. Od 1990. do 1992. godine, a na poziv Vilhelmovog Univerziteta Vestfalije boravio u Minsteru gde predavao jugoslovenske književnosti i vodio lektorat za srpskohrvatski jezik. Tokom juna i novembra meseca 2001. godine održao, po pozivu, blok-seminare o nemačkim putopisima po Jugoistočnoj Evropi u Institutu za slavistiku Fridrih šiler univerziteta u Jeni, a u zimskom semestru 2001/2002 boravio u Jeni gde je na pomenutom Institutu držao predavanja o srpsko-nemačkim kulturnim vezama. U Balkanološkom institutu SANU od 2002. rukovodilac projekta „Dunav i Balkan: kulturno-istorijsko nasleđe“.(Beograd u delima evropskih putopisaca, Beograd 2002; Sa bedekerom po Jugoistočnoj Evropi. Beograd 2005; Evropska slika balkanske žene. Kragujevac, 2009; Slike sa Balkana Feliksa Kanica, Beograd 2011; Dunavom od Bezdana do Beograda, Beograd 2012), monografije (Dobro došli u Srbiju. Kraljevina Srbija u nemačkim vodičima za putnike (1892-1914), Beograd, 2006; Dunavski limes Feliksa Kanica. Beograd, 2012) i dve knjige o Beogradu na srpskom i engleskom jeziku (Zaljubiti se u jedan grad. Evropski putnici u Beogradu 1814-1915, Beograd, 2007; Na bregu iznad reka. Beograd u vodičima za putnike (1800 – 1945), Beograd, 2009). Autor nekoliko izložbi koje su prikazane u zemlji i inostranstvu (Zaljubiti se u jedan grad, Beograd, 2007, 2009, 2010; Sa Kanicom po Srbiji, Beograd, 2010 – 2012).

Showing all 3 results

 • Popust!

  Pokloniti srce Beogradu

  1,300 дин. 900 дин. Dodaj u korpu
 • Popust!

  Tragovi i senke

  990 дин. 450 дин. Dodaj u korpu
 • Popust! dobro došli u srbiju

  Dobro došli u Srbiju

  495 дин. 350 дин. Dodaj u korpu