error

Ildiko Erdei je vanredna profesorka na Odeljenju za etnologiju i antropologiju
na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorirala je iz oblasti antropologije potrošnje, a oblasti njenih interesovanja su studije materijalne kulture i potrošnje, mediji i nove informacione i komunikacione tehnologije, savremeni politički rituali, kulturalna ekonomija u socijalizmu i postsocijalizmu. U centru njenih istraživanja stoje pitanja odnosa moći i reprezentacije, društvenog sećanja i zaboravljanja, odnosa potrošnje i identiteta, socijalnog raslojavanja i razlikovanja.

Autorka je knjiga Antropologija potrošnje, Čekajući Ikeu: potrošačka kultura u postsocijalizmu i pre njega i više radova koji su objavljivani u domaćim i stranim publikacijama i časopisima.

Showing all 2 results