error

Ivana Pantelić je rođena 1977. godine u Beogradu. Diplomirala Istoriju na Filozifskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine. Stekla je diplome Otvorenog i Glavnog programa Beogradske otvorene škole (2000. i 2001.), kao i Centra za ženske studije u Beogradu (2002.). Godine 2001. boravila je u Londonu kao stipendistkinja The Robert Anderson Research Cheritable Trust. 2002. godine sa uspehom je pohađala kurs Metodologija i istraživačke metode usmene istorije Centra za ženske studije u Novom Sadu. Od 2002. do 2006. radila je kao savetnica za obrazovanje u Beogradskoj otvorenoj školi. Od 2006. godine zaposlena je kao istraživač-pripravnik na Institutu za Savremenu istoriju u Beogradu.
Ivana Pantelić proučava istoriju roda, a posebno proces emancipacije žena tokom XX veka. Diplomski rad Ivane Pantelić Politička prava za žene – britanski sifrežetski pokret od 1906. do 1914. godine, napisan je na osnovu istraživanja u Britanskom nacionalnom arhivu (Kew) i Britanskoj biblioteci. Njen prvi objavljeni rad obrađivao je pokušaje uspostavljanja ravnopravnosti polova u Jugoslaviji tokom međuratnog razdoblja – Prepreke emancipaciji žena u Kraljevini Jugoslaviji (1931-1933). Učestvovala je u izradi Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms in Central, Eastern, and South-Eastern Europe, 19th and 20th centuries, objavljenog u Budimpešti i Njujorku 2006. godine. Ivana Pantelić je učestvovala u redakciji zbornika Dokumenta CIA o Jugoslaviji 1948-1953, objavljenog 2008. godine. Ko-autorka je i knjige Priručnik o globalizaciji iz 2003. godine.

Приказан један резултат

  • Popust!

    Partizanke kao građanke

    600 рсд Dodaj u korpu