error

Margarita A. Poljakovska (Маргарита Адольфовна Поляковская)
Margarita Adolfovna na Uralskom univerzitetu radi već više od pola stoleća. Tokom duge i vrlo plodne naučne karijere ona je prošla sva univerziteska zvanja, od asistenta (1960) do šefa katedre (1979-2003). Na mestu upravnika Uralske vizantološke škole nasledila je svog učitelja, čuvenog vizantologa M. J. Sjuzjumova, osnivača ovog centra. Kandidatsku disertaciju pod naslovom “Rast manastirskih poseda u Solunu i Seru u XIV veku kao ispoljavanje osobenosti poznovizantijskog grada” odbranila je 1966, a doktorsku disertaciju sa temom “Problemi društvenog života Vizantije u shvatanjima savremenika (40-60e godine XIV veka)” 1981. godine. Istraživački opus Margarite Poljakovske čini osam knjiga i oko sto četrdeset naučnih radova koje je objavila u prestižnim vizantološkim časopisima i zbornicima. Ona se prvenstveno bavi pitanjima vizantijske društvene misli i kulturom pozne Vizantije. Kao ishod njenog istraživačkog usmerenja, nagoveštenog tematikom kojom se bavila u doktorskoj disertaciji, nastalo je nekoliko knjiga. Tu je najpre studija “Društveno-politička misao Vizantije” (Sverdlovsk 1981), zatim “Vizantija: život i običaji” (Sverdlovsk 1989, zajedno sa A. A. Čekalovom), “Vizantija” (Viljnus 2002, takodje zajedno sa A. A. Čekalovom), “Vizantija, Vizantinci, vizantolozi” (Ekaterinburg 2003), “Vizantijski dvorski ceremonijal XIV veka: ‘teatar vlasti'” (Ekaterinburg 2011). Našoj čitalačkoj publici Margarita Poljakovska poznata je po knjizi “Život i običaji u vizantijskom društvu” (Beograd 2003, u saradnji sa A. A. Čekalovom, prevod V. Janićijević).

Приказан један резултат

  • Popust!

    Portreti vizantijskih intelektualaca

    1,200 рсд Dodaj u korpu