error

Nurdberg, jedan od vodećih švedskih istoričara, rođen je 1930. godine. Studije istorije završio je na Univerzitetu u Stokholmu, na kojem je od 1965. do 1995. godine i predavao.
Knjiga Dinamični srednji vek njegova je najpoznatija, ali ne i jedina velika istorijska studija. Za ovu priliku izdvajamo knjigu Ubistvo i borba za prevlast. Politika u srednjovekovnoj Francuskoj od 1380. do 1408. godine, njegovu doktorsku disertaciju, objavljenu najpre na francuskom, a zatim proširenu i prilagođenu za švedsku publiku na švedskom jeziku. Osim pomenute, Mihael Nurderg objavio je i knjige Renesansni čovek (1993) i knjigu okrenutu kandinavskom XIV stoleću U doba kralja Magnusa (1995). Za švedsku publiku objavio je i jednu knjigu o istoriji islama Prorokov narod (1988), koja je naišla na veoma dobar prijem ne samo kod naučne nego i kod šire čitalačke publike.
Osim nastave na Univerzitetu i pisanja knjiga sa istorijskom tematikom, Mihael Nurderg se bavio prevođenjem istorijskih knjiga s drugih jezika na švedski. Za njegov naučnoistraživački rad nisu izostala ni ugledna priznanja. Tako je 1997. godine dobio najznačajniju švedsku nagradu iz oblasti istorije (Hertig Karls pris), a 2000. godine i nagradu za esejistiku, istoriju duha i književnu kritiku (John Landquists pris).

Приказан један резултат

  • Popust!

    Dinamični srednji vek

    980 рсд Dodaj u korpu