error

Милош Јагодић (1975) је ванредни професор Одељења за историју Филозофског
факултета у Београду, где је и стекао све степене високе стручне спреме Бави се
проучавањем историје српског народа у XIX и почетком XX века. Аутор је монографијa
Насељавање Кнежевине Србије (1861-1880), Српско – албански односи у Косовском
вилајету (1878-1912), Уређење ослобођених области Србије 1912-1914: правни оквир и
Нови крајеви Србије (1912-1915) и више научних чланака; приредио је за штампу Дневник
Николе Крстића (Приватни и јавни живот I-II са Александром Вулетић и Јавни живот I-
IV самостално).

Приказан један резултат

  • Popust!

    Srbija i Stara Srbija – nasleđe na jugu (1839-1868)

    1,050 рсд Pročitaj još