Popust!

Srpsko selo u srednjem veku

1,800 рсд

Biblioteka: Product ID: 8619

Opis

…Selo je prostorno definisano prema spoljnom svetu, ali i unutar sopstvenih granica. U svetu granica i međa ono je ograđeno u prostoru, vremenu i srednjovekovnom društvu. Spoljno okruženje jednog seoskog naselja predstavlja njegova župa. To je svet u kome ono živi, radi i funkcioniše. Posle XII veka, sa procesom formiranja velikih vlastelinstava sa širokim imunitetima, selo se izdvaja iz župe i postaje deo vlastelinstva u kome ostvaruje svoja prava i obaveze. Svako seosko naselje ima svoj atar u kome se nalaze obradive površine seljaka (njive, vinogradi, vrtovi) i njihovog zemaljskog gospodara (stupovi, carine). U ataru sela se nalaze i livade, senokosi, obični pašnjaci koji mogu biti i seoski. Pejsaž atara upotpunjuju površine koje seoska zajednica zajednički iskorišćava (reke, šume, pašnjaci). Pojedina sela su imala i svoju zajedničku planinu.