error

Marko Šuica je rođen 1967. godine u Beogradu. Diplomirao, magistrirao
i doktorirao na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kome predaje u zvanju redovnog profesora. Glavne teme kojima se bavi u svojim istraživanjima odnose se na političke i društvene pojave vezane za srpsku državu i društvo na kraju XIV veka, posebno u odnosima sa Osmanskim carstvom. Objavio je knjige Nemirno doba srpskog srednjeg veka, Vuk Branković – slavni i velmožni gospodin, Milica – kneginja nemirnog doba kao i više udžbenika, naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Od 2001. godine bavi se i unapređivanjem nastave istorije.

Showing all 3 results