error

Marko Šuica je rođen 1967. godine u Beogradu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao
na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kome predaje u
zvanju docenta. Glavne teme kojima se bavi u svojim istraživanjima, odnose se na političke i
društvene pojave vezane za srpsku državu i društvo na kraju 14. veka. Objavio je knjigu, Nemirno
doba srpskog srednjeg veka, kao i više udžbenika, naučnih i stručnih radova u zemlji i
inostranstvu. Od 2001. godine bavi se i unapređivanjem nastave istorije.

Showing all 3 results