JEDNA OD NAS

JEDNA OD NAS

JEDNA OD NASRazvodnik Kaj Segura, jedan od vojnika iz njenog voda, priznao je da su neki od njegovih saboraca bili nepoverljivi, ali da je poručnica Hirl razuverila sve sumnjivce −

Pročitaj više