Tag Archives:

Treći pol?

Piše: Iva Radović U Sjedinjećnim Državama nedavno je otvoren letnji kamp za transrodnu i rodno neodređenu (gender fluid) decu. Tu se mlade osobe (ni devojčice ni dečaci, koji sami kažu da su „a person”) upoznaju sa vršnjacima koje muče iste boljke i tegobe — nepripadanja „cis”, pravom ili — i jednom rodu (Cisgender - biološki…
Read more